Trainers Esther Marks en Yves Nyemb

Workshop: mannelijkheid / vrouwelijkheid

In deze workshop – die (vooral leuk) voor koppels is, maar ook voor elk individu kan worden bijgewoond – nemen we de verschillen tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid onder de loep. Hoe ontdek je het verschil tussen mannelijke energie en vrouwelijke energie? Herken de krachten en zwaktes en wanneer zet je de mannelijke of vrouwelijke energie in? Hoe leer je als man de taal van Venus, en als vrouw de taal van Mars? Hoe vinden we een gezonde balans waarin we elkaar nodig hebben, waarbij samenwerking en verbinding wordt versterkt tussen de mannen en de vrouwen? Je ontdekt het in deze workshop!

Over de workshop: mannelijkheid / vrouwelijkheid

In de workshop mannelijkheid / vrouwelijkheid: de dynamiek tussen mannen en vrouwen; komt duidelijk naar voren wanneer we in onze natuurlijke kracht staan en wanneer we (letterlijk) zwakker zijn.

Ook kijken we naar de onderlinge behoeften en waar we voornamelijk tegenaan lopen in de (zakelijke, persoonlijke of romantische) relaties.

Het belangrijkste waar we op ingaan in de workshop is misschien nog wel: hoe krijgen we de waardering en het respect voor elkaars mannelijkheid / vrouwelijkheid terug, en hoe kunnen we op een gezonde manier samenwerken.

Waarbij we ook kijken naar hoe we onze krachten en zwaktes als mannen en vrouwen onderling kunnen erkennen, samenvoegen, en onze rollen beter verdelen, zodat we een nog sterker team zijn samen, dan los van elkaar.

Geschiedenis van mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen hebben een lange (complexe) geschiedenis van interactie met elkaar. De dynamiek tussen hen kan ongelooflijk ingewikkeld en gevarieerd zijn, afhankelijk van culturele contexten, sociale normen en individuele verwachtingen. Dit geldt vooral in de moderne tijd, waarin traditionele rolpatronen op de helling zijn gezet.

In het verleden legden samenlevingen strikte beperkingen op aan de rol van mannen en vrouwen, ook wel cultuur genoemd. Vandaag de dag zijn culturele kenmerken steeds minder sterk aanwezig (in onze samenleving). Er heerst een steeds grotere mix van culturen en ook zijn de traditionele (landelijke) gewoontes zoals de werkende man en de zorgende vrouw steeds minder aan de orde.

Emancipatie: vrouwen maakten zich hard voor gelijkheid

Ondanks de veranderingen is er vrijwel altijd al een mate van (maatschappelijke) onbalans tussen mannen en vrouwen geweest. Lange tijd waren vrouwen in de (extreem) onderdanige positie ten opzichte van de mannen. Vrouwen pikten het niet langer en kregen steeds meer zeggenschap. Emancipatie zorgde ervoor dat vrouwen steeds meer rechten kregen, maar ook harder voor zichzelf opkwamen. Dit heeft ook weer gezorgd voor een verandering in de balans tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid.

De traditionele vrouw en de traditionele man

Vrouwen werden over het algemeen gezien als vrouwen met een traditionele rol in huis, die zorgden voor de kinderen en het huishouden beheerden. Mannen werden gezien als beschermers en leveranciers, en het was hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor de veiligheid en het welzijn van het gezin. Dit betekende vaak dat ze rollen in de politiek of het bedrijfsleven op zich moesten nemen die voor een vast inkomen voor het huishouden zouden zorgen. Ook die principes zijn vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend. Welk effect heeft dit in het gezin, op de werkvloer en in onderlinge communicatie?

Hoe we respect, waardering en gelijkwaardigheid (terug) krijgen van elkaar

De afgelopen honderd jaar is er veel veranderd en deze verandering lijkt wel te zijn doorgeslagen. De tradities van toen verwateren, culturen zijn gemixt en inmiddels zijn er mensen die niet meer weten of ze nu een man of vrouw zijn. De balans tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid is bij velen zoek. Welke invloed heeft dit op de ‘natuurlijke rol‘ van mannen en vrouwen en hoe gaan we hier nu onderling het beste mee om? Welke maatschappelijke verandering brengt deze situatie en hoe of wat kunnen we hier van leren?

Topics in de workshop:

  • Verschil mannelijke energie / vrouwelijke energie
  • Samenwerken tussen mannen en vrouwen
  • Spanningsboog tussen man en vrouw (elastiekjes theorie)
  • Verbinding
  • Elkaars energie inzetten
  • De taal van de man en de taal van de vrouw leren herkennen en spreken
  • Zwakke en sterke kanten van beide geslachten.
  • En een gezonde dosis humor!
De brochure wordt naar het ingevulde e-mailadres verstuurd
Download de EMTC brochure