EMTC Coaching Middelburg

Team training – (op) nieuw leven in de organisatie

Team training geeft nieuwe energie die nodig is om (opnieuw) met elkaar te verbinden. Het alle individuen weer met de neuzen in  dezelfde richting. Teams, collega’s, managers en directie komen meer/weer op één lijn waardoor eventuele onenigheden en wrijving wordt weggenomen.
Het resultaat van team training: productiever personeel, lager verzuim, verbeterde werkethiek en een sterkere organisatie.

Voor diverse organisaties hebben we maatwerk teamtrainingen georganiseerd. We hebben o.a. voor SVRZ, GR de Bevelanden, Actemium en de Hoop gezorgd voor beter functionerende teams.

Afgesproken locatie of in-company mogelijk

De teamtrainingen worden gegeven op een afgesproken locatie of in-company (indien de organisatie hier de mogelijkheid voor heeft)

Maatwerk: precies wat het team nodig heeft

Voor team training werken we net even iets anders dan voor individuele training, hoewel beiden te combineren zijn. Zo is er bij de ene organisatie ook behoefte aan individuele coaching naast de team trainingsdagen.

De drie grootste problemen

  1. Te veel focus op problemen waar je als individu niets aan kunt doen
  2. Veel klagen
  3. Geen verantwoordelijkheid nemen of juist te veel verantwoordelijkheid nemen
  4. Hoge werkdruk (ervaring)

Doel van team training

Het doel van team training is inzicht geven in de huidige situatie, de gewenste situatie en het eigen gedrag en de eigen verantwoordelijkheid van elk individu binnen het team.

Met de groepstrainingen wordt vooral weer verbinding gecreëerd die door te ongezonde situaties in uit de praktijk vaak is verstoord. Zodra er verbinding is kan er weer worden geluisterd naar elkaar.

Ook worden mensen (subtiel, maar merkbaar) geconfronteerd met hun eigen (belemmerende) gedrag, wat niet altijd leuk is. Toch draaien de mensen (bijna) altijd weer bij. Sommige mensen hebben wat meer individuele begeleiding nodig om tot zelfinzicht te komen.

Het kan ook voorkomen in uitzonderlijke gevallen dat personen niet op de juiste positie zitten waardoor verandering nodig is.

Het resultaat van team training

Mensen voelen zich weer gehoord, verbonden met elkaar en individueel hebben de mensen inzicht gekregen in hun eigen gedrag en verantwoordelijkheid. De positieve energie is weer merkbaar of zelfs helemaal hersteld. Naast het inzicht nemen de mensen ook meer, of juist minder verantwoordelijkheid waar nodig, dat komt omdat ze beter hun grenzen kunnen aangeven en op een gezondere manier leren en durven communiceren.

Positieve impact van team training:

  • Merkbaar betere sfeer in de organisatie
  • Meer betrokkenheid
  • Betere gesprekken en meetings
  • Minder verzuim
  • Meer hoop op verbetering
  • Minder terugval door de nieuw aangeleerde tools
De brochure wordt naar het ingevulde e-mailadres verstuurd
Download de EMTC brochure