Verzuim verlagen

Verzuim verlagen & verzuimpreventie: de uitdaging van elke casemanager verzuim

Verzuim verlagen en personeel trainen zijn slimme zetten om kosten te besparen en te beperken. De kosten van verzuim zijn hoog: het kan oplopen tot meer dan € 250,- per dag dat iemand niet aan het werk is. Bij een hoog verzuim ligt de druk op werkend personeel hoger, want zij vangen de klappen op wat weer leidt tot verhoogde werkdruk. Casemanagers ziekteverzuim denken zich suf en zoeken naar een oplossing om het verzuim aan te pakken.

Ontdek hoe casemanagers ziekteverzuim weten te verlagen en teams weer in verbinding krijgen. 

Verzuim verlagen is momenteel de grootste uitdaging voor veel organisaties doordat de afgelopen drie jaar (werkend) Nederland door een bizarre tijd gegaan. Het bekende wereldwijde virus dat naast fysieke klachten ook enorm veel mentale / psychische klachten bracht. De nasleep van deze periode heeft vele organisaties onder druk gezet door de hoge kosten op het gebied van ziekteverzuim, onderbezetting en extra druk op het werkend personeel. Hoe ga je als bedrijf om als casemanager verzuim met verhoogde kosten en een onderbezetting en een verhoogde werkdruk?

Personeelstekort, een hoge werkdruk door hoog verzuim

Niet alleen groeide de vraag naar (functionerend) personeel, maar ook werd de functie casemanager verzuim steeds meer nodig. Waarbij de casemanagers nog steeds de grote uitdaging moeten trotseren: verzuimpreventie, verzuim verlagen en medewerkers weer met elkaar in het team verbinden.

Verzuim verlagen – kosten verzuim lopen op tot 250 euro per dag per medewerker

Verzuim verlagen bespaart een hoop onkosten. Naast een hoge werkdruk door onderbemanning, zijn de kosten van verzuim hoog. Verzuim kosten kunnen oplopen tot meer dan € 250,- per dag per medewerker die ziek thuis zit. Elke organisatie waarmee we het gesprek omtrent verzuim zijn aangegaan geeft aan dat het ziekteverzuim erg hoog is.

De casemanagers ziekteverzuim denken zich er suf over en zoeken naar een oplossing om het verzuim aan te pakken… Medewerkers lopen maanden lang bij psychologen of bedrijfsartsen en er lijkt geen schot in de zaak te zitten. Ondertussen vallen andere medewerkers om door de hoge werkdruk.

Om het ziekteverzuim tegen te gaan en te verlagen was er een nieuwe (directere) aanpak nodig. Eentje die snel de werkdruk zou kunnen verlagen en teams (weer) beter zou laten samenwerken. Samen met case managers gingen wij op zoek naar manieren om dat verzuim te verlagen. De oplossing lag recht voor onze neuzen!

Verzuim verlagen is nodig: Data & cijfers ziekteverzuim afgelopen jaren

Zieke verzuim klachten per onderwerp
Ziekteverzuim per branch: Bron CBS.nl
Bron: CBS.
Gemiddeld ziekteverzuim percentage over de jaren
Gemiddeld ziekteverzuim percentage over de jaren. Bron: CBS

Niet al het verzuim kun je direct aanpakken

Aan sommige verzuim kun je nu eenmaal niet veel doen. Soms heeft iemand gewoon pech en breekt bijvoorbeeld een arm of been, krijgt een griepje of verkoudheid. Ook wel fysiek verzuim genoemd. Maar psychisch verzuim daarentegen kun je wel aanpakken.

Niet dat het altijd de schuld is van de werkgever dat een medewerker door psychische redenen uitvalt. Zo is een burn-out soms te wijten aan hoge werkdruk, maar heeft het ook vaak te maken met de privé situatie. Zo komen we regelmatig mensen tegen die een onstabiele thuissituatie hebben die ook doorweegt in de werksituatie. Een combinatie van beiden kan funest zijn en iemand het duwtje geven richting de afgrond: een langdurig ziekteverzuim traject i.c.m. reguliere gezondheidszorg.

Praktijkvoorbeeld ziekteverzuim trigger

Mantelzorg is daar een groot voorbeeld van. Voor mensen met een partner, kind of ouder(s) die zorgbehoevend zijn kan die zorg een grote aanslag hebben op het leven. Met als gevolg dat er psychische en lichamelijke klachten ontstaan en een ziekmelding als gevolg.

Maar ook een verstoorde relatie met een partner of het verlies van een naaste kunnen veel impact hebben op je leven. We zien van alles voorbijkomen en de thema’s in onze trainingen zie je in al deze casus voorbeelden terugkomen.

Verzuim verlagen begint altijd bij HR

De opdrachtgevers waar we mee werken hebben verschillende casuïstiek waar ze mee te maken hebben, die we in samenwerking met hen (kunnen) oplossen. Het begint eigenlijk altijd bij HR. HR ziet waar het al een tijdlang fout gaat.

Zo hebben sommigen medewerkers te maken met werk gerelateerd verzuim: men ervaart een zeer hoge werkdruk. En dan met de nadruk op ‘ervaren’. Of het ook werkelijk zo is dat er werkdruk is, dat is nog maar de vraag. Dat is dan ook de eerste vraag die we beantwoord willen zien. Zo kan een personeelstekort daar een oorzaak van zijn. Te weinig mensen op de vloer veroorzaakt een hoge werkdruk voor de mensen die wel aanwezig zijn. Maar ook de bedrijfsstructuur kan van invloed zijn.

Zo kan een hoog ziekteverzuim het symptoom zijn van een niet efficiënte manier van werken of het ontbreken van structuur en procedures. Een veel gehoorde ‘klacht’ van werknemers is in die situatie dan: “Er zijn te weinig kaders.” Of: “Het is onduidelijk.”

Maar veel HR managers en verzuim case managers hebben voornamelijk veel moeite met het oplossen van privé-gerelateerde klachten bij personeel. De thuissituatie of de individuele psychische klachten die men kan ervaren door onder andere niet goed voor zichzelf te zorgen en niet de juiste hulp voorhanden hebben.

…Medewerker boekte geen vooruitgang na 2 ziektejaren

Zo hadden we een dame die bij ons binnenkwam in het 2e ziektejaar (Spoor 2 traject net opgestart) maar waar geen enkele vooruitgang in zat. De dame in kwestie had al veel wegen bewandeld na een zeer moeizame thuissituatie. Ze was gescheiden maar zat in rechtszaken tegen haar ex-man, haar kinderen hadden mentale klachten en meer aandacht nodig dan gemiddeld en er was weinig familie die haar kon steunen. Had niets te maken met het werk wat ze deed, maar begrijpelijk genoeg was haar concentratie ver te zoeken en kon ze niet meer functioneren. Ze had al hulp gehad, de lokale ggz-instellingen hadden haar al 2 jaar in therapie en ze had al meerdere wegen bewandeld. Toch mocht het niet baten.

GGZ en 2 jaar therapie v.s. twee trainingssessies

Maar hier komen we tot de clue: Ja, wij kunnen met onze trainingen ziekteverzuim aanpakken. Want deze mooie vrouw had slechts twee trainingen nodig om weer keuzes te kunnen maken. Ze voelde zich meer ontspannen, had besloten een nieuwe baan te accepteren bij een andere werkgever die beter bij haar paste, ze besloot uit het gevecht met haar ex-partner te stappen en kreeg weer ruimte om er meer voor haar kinderen te zijn. Wat betekende dat voor de werkgever? Een dame die niet de 2 jaar ziekteverzuim uit hoefde te zitten maar nu weer kon worden beter gemeld. De plek en het budget kwam vrij om een vacature open te zetten op haar functie en de verzuimcasus kon worden gesloten.

Ziekte verzuimpreventie

Maar ook op het gebied van verzuimpreventie proberen we ons steentje bij te dragen. Informeren we en geven we training over het herkennen van de (stress) signalen. Daarnaast denken we ook mee in het proactief benaderen van de mensen om te voorkomen dat ze überhaupt met verzuim te maken gaan hebben.

Hoe kun je als organisatie verzuim voorkomen?

Want hoe kunnen we het verzuim voorkomen en terugdringen? Het heeft alles te maken met het zien van je mensen en je houden aan je eigen bedrijfscultuur. Een van de grootste redenen dat er een hoog verzuim binnen een bedrijf is, is omdat men zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Dat zien we keer op keer. En dat in de breedste zin van het woord. Simpelweg de afspraken die in het contract staan: waaronder de werktijden, functieprofiel etc.

Maar ook de afspraken voor wat betreft de cultuur: stel dat een van de kernwaarden van een bedrijf “Samenwerken” is en er zijn een aantal collega’s die dat dus niet doen. Of er is niet duidelijk gecommuniceerd is wat daar dan mee bedoeld wordt. Dan ontstaat er onduidelijkheid en verwarring. Laat verwarring en onduidelijkheid nu net het overlevingsmechanisme in het brein triggeren… Met als gevolg: een hoger ervaren druk.

Wil je wat meer weten over EMTC of dat we eens meekijken naar jou/jullie hulpvraag? We gaan graag met je op onderzoek uit. We denken mee in de processen en stellen andere vragen dan je wellicht gewend bent. Hierdoor komen we snel tot de kern. Met als uitkomst: snellere vooruitgang, duidelijkheid, meer verbinding en beter functionerende organisaties. Blije werknemers en werkgevers dus!

Contact opnemen

Geschreven door: Esther Marks

Gedragstrainer, opleider & eigenaar EMTC
De brochure wordt naar het ingevulde e-mailadres verstuurd
Download de EMTC brochure