Vergeten te verbinden…

Ken je dat? Zo’n super enthousiast gesprek met iemand waarmee je al samenwerkt of gaat samenwerken. Jullie zijn dolenthousiast! Er zijn mooie plannen gemaakt om alles optimaal te laten functioneren. Jullie zijn enthousiast over wie welke taak op gaat pakken. Het is helder wat er moet gaan gebeuren en ook helder wat het moet gaan opleveren.

Jullie nemen afscheid van elkaar, gaan enthousiast te werk en 2 weken later heb je weer afgesproken om de stand van zaken door te nemen. Een dag van te voren zie je de afspraak in je agenda staan en denkt, uh oh, vergeten! Tijdens de afspraak blijkt ook je samenwerkingspartner wat dingen niet te hebben gedaan…

Een paar weken later is het enthousiasme weggevloeid en zijn veel van die taken niet of op een andere manier uitgevoerd. Huh?

In alle samenwerkingen die ik heb mogen observeren of waar ik onderdeel van ben (geweest) valt me een gemeenschappelijke deler op: we hebben allemaal moeite met VOLHOUDEN.

 En dat heeft natuurlijk tig redenen.

De voornaamste reden dat we een samenwerking niet optimaal laten functioneren, is eigenlijk omdat niemand zich ECHT aan de afspraken houdt. Maar waarom houden we niet vol dan? Een aantal opvallende redenen hiervoor zijn:

  • We worden beïnvloed door onze omgeving
  • We verliezen de verbinding met onszelf
  • We raken overprikkeld
  • Ons brein is vergeten wat de afspraken zijn

Dat zijn grootse onderwerpen en in dit artikel wordt een globale uitleg gegeven hiervan.

Beïnvloeding

De eerste, we worden beïnvloed door onze omgeving, is op fysiek en mentaal niveau de sterkste factor. Het is het grootste onderwerp wat aan bod komt in de trainingen van EMTC, want eigenlijk ALLES valt en staat hiermee. En deze beïnvloeding heeft 1 grote oorzaak: ons lichaam is gemaakt om te overleven. Het is altijd en overal op zoek naar VEILIGHEID en VERBINDING. En door de slome, biologische processen staat ons dat enorm in de weg in onze huidige samenleving. Want hoewel die gevaarlijke beer niet meer letterlijk op de weg staat, voelt het soms nog wel zo, omdat we een biologische, natuurlijke reactie krijgen op het gevoel van gevaar. En in alles wat NIET zeker is in de wereld (zoals een samenwerking die je aangaat), reageert ons zenuwstelsel daarop alsof we in gevaar zijn.

Verbinding

Dan de tweede in de rij, we verliezen de verbinding met onszelf. Dat is eigenlijk een resultaat van de eerste in de rij. Door de beïnvloeding van buitenaf (een druk werkschema, de zorg voor een ander, een ruzie thuis) verliezen we het contact met onszelf en luisteren we niet meer goed naar wat ons lichaam aangeeft. Het ratio neemt het over om controle terug te winnen over een situatie. Met als gevolg dat we de verbinding met onszelf kwijtraken.

Overprikkeld

De derde in de rij, we raken overprikkeld, is weer een resultaat van de eerste twee in de rij. We worden beïnvloed door onze omgeving, waardoor we het contact met onszelf verliezen en daardoor dus overprikkeld raken want onze breinfilter kan het niet meer goed overzien en raakt overbelast. Met als gevolg: teveel energie in ons lichaam, teveel energie in ons brein en de prefrontale cortex heeft teveel informatie te verwerken, de hippocampus kan het niet allemaal meer onthouden (dit deel in je brein draagt bij aan het opslaan van herinneringen en informatie) met als gevolg, nummer 4 in de rij: ons brein is vergeten wat de afspraken zijn.

Vergeten

We VERGETEN heel makkelijk wat we nou precies hebben afgesproken, maar we vergeten ook om ons eraan te houden!

Klinkt gek, maar is eigenlijk wel waar en een logische werking van het brein. Onze associatie met VERGETEN is vaak negatief. Het is ook bloedirritant. Weer vergeten waar ik m’n sleutels heb neergelegd. Weer vergeten de vuilnisbak buiten te zetten.

Maar ik ben toch ook wel blij dat mijn brein niet te hard zijn best doet om alle details te onthouden, want dan is er helemaal geen ruimte meer voor de belangrijke dingen. En als we niet zouden kunnen vergeten, dan zit ons hoofd op een gegeven moment vol (net als een harde schijf) en kan er dus niks meer bij.

Kun je het je voorstellen? Dat je bij alles wat je vanaf nu moet opslaan, dat het gewoon niet meer binnenkomt. Error! Ons brein heeft een filter om te bekijken welke dingen het moet bewaren en welke er ‘weg’ kunnen. 

Wel zijn er veel dingen van invloed op die filter, waardoor het soms ook de verkeerde dingen opslaat. Zo weet ik nog elke songtekst van mijn favoriete band van vroeger zodra ik de eerste melodie hoor maar kan ik me nog steeds niet herinneren waar ik nou verdorie die sleutels heb neergelegd…

Trauma

Maar dieperliggend heeft alles wat je meemaakt invloed op de werking van je brein en je geheugen. Zo kunnen mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt, deze volledig uit hun geheugen blokken ter zelfbescherming. Terwijl anderen wel het trauma kunnen herinneren en continue in dezelfde loop van herinneringen en gedachten blijven rondgaan en daardoor het brein zich ook op een bepaalde manier vormt, met als gevolg dat er in het dagelijks leven gedragspatronen ontstaan die niet helpend zijn om een doel te behalen.

Dus met deze kennis, wat kan ik je dan als tips meegeven?

  • Maak jezelf bewust van waar jij door beïnvloed wordt: schrijf eens uit waardoor jij je snel laat afleiden? Bijv. je telefoon, een bepaald type persoon, teveel werk omhanden hebben?
  • Scan door de dag heen je lichaam: heb je ergens pijn, heb je ergens last van, voel je je energiek of juist moe?
  • Stel jezelf eens wat vaker de vraag of wat je nu aan het doen bent ECHT belangrijk is. Moet het per sé NU of had je misschien andere prioriteiten die voorgaan?
  • Doe eens lief! Voor jezelf, met je vergeetachtige brein maar ook voor de ander met zijn vergeetachtige brein.

Conclusie

Dus dat we ook binnen een belangrijke samenwerking soms niet doen wat we hadden afgesproken, heeft vaak een dieperliggende oorzaak. Ons brein werkt ons tegen en gelukkig doet dat het bij iedereen. Straks ging je nog denken dat het alleen aan jou ligt. Nope. We hebben er gelukkig allemaal last van. En steeds meer kennis van dat brein (niet vergeten!) en blijven oefenen, helpt je om ook je patronen steeds beter te leren doorbreken. En dan kun je SAMEN veel bereiken!

Plan een kennismaking

Geschreven door: Esther Marks

Gedragstrainer, opleider & eigenaar EMTC
De brochure wordt naar het ingevulde e-mailadres verstuurd
Download de EMTC brochure